Jačanje marketinga robnih marki na stranim tržištima kroz izložbene prostore u inozemstvu

Samostalni poduzetnik Goran Pevec uspješno je ishodio sufinanciranje projekta „Jačanje marketinga robne marke Javornik na inozemnom tržištu putem showrooma (hrv. izložbenih salona)“ na javnom natječaju „Jačanje marketinga robnih marki na inozemnim tržištima putem showrooma u inozemstvu“

Cilj javnog natječaja iz perspektive Operativnog programa za provedbu Europske kohezijske politike u razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: operativni program) je doprinijeti specifičnom cilju „Povećanje međunarodne konkurentnosti MSP“ u okviru prioriteta ulaganja „Razvoj i provedba novih poslovnih modela za mala i srednja poduzeća, prvenstveno u vezi s internacionalizacijom“.

Svrha javnog natječaja je pružiti potporu poduzećima koja žele ojačati marketing robnih marki na inozemnim tržištima te na taj način ostvariti veću dodanu vrijednost i konkurentsku prednost na tržištu; kako pozicioniranjem krajnjih proizvoda na inozemnom tržištu, tako i uključivanjem u globalne vrijednosne lance na različitim razinama. Javnim natječajem želi se pridonijeti povećanju troškovne konkurentnosti slovenskoga gospodarstva te smanjenju eventualnih cjenovnih pritisaka na slovenske dobavljače međuproizvoda u globalnim lancima vrijednosti.

Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Link na stranicu EKP-a u Sloveniji: www.eu-skladi.si.