Dežela Kozolcev Šetnrupert
Okt 10 2016 0

Vandranja

Predlogi izletov v Mirnsko dolino

NEZNANA MIRNSKA DOLINA
V celodnevnem izletu si bomo ogledali Žalostno goro, glavno svetišče Žalostne Matere božje, ki je tako po svoji arhitekturi in notranji opremi kakor po freskah slikarja Franceta Jelovška eden naših najlepših baročnih umetnostnih spomenikov in zelo obiskana božja pot. Pot nas bo kasneje peljala na Mirno, kjer je predviden ogled cerkve Sv. Janeza Krstnika iz 13. stoletja, poznani predvsem po freskah mojstra Bolfganga ter gradu Mirna ali Speče Lepotice, kot ji pravi dr. Marko Marin, ki grad obnavlja že od leta 1962.
Kosilo si bomo privoščili v Gostilni Javornik, ki vabi s sloganom: PRI NAS SO DOMA JEDI IZ KRUŠNE PEČI.
Na Veseli gori je vredna ogleda cerkev sv. Frančiška Ksaverja;ena najlepših baročnih arhitektur daleč naokoli, nato pa se bomo spustili v Šentrupert, ki se ponaša z enim najimenitnejših sakralnih spomenikov zrele gotike na Slovenskem – cerkvijo sv. Ruperta.
Pred prijetnim zaključkom izleta si bomo ogledali Cerkev sv. Duha na Vihru, ki je v listinah izpričana že leta 1275. Izlet bomo zaključili z degustacijo dolenjskih vin, tudi cviček se bo našel vmes, in prigrizkom.

PO POTI ZNAMENITIH SLOVENCEV
FRIDERIK BARAGA IN JANEZ VAJKARD VALVASOR
Naš prvi postanek je na gradu Bogenšperk, kjer se danes nahajajo naslednje zbirke: Valvasorjeva delovna soba, bakrotiskarna, Vraževerje, zbirka noš, geološka zbirka, osrednja slovenska geodetska zbirka in lovska zbirka. Pot nas bo vodila naprej do Cisterijanske opatije v Stični, kjer si bomo ogledali križni hodnik in samostansko baziliko ter stalne zbirke v slovenskem verske muzeju; možen je tudi ogled videoprojekcije o zgodovini samostana. Malica.
Za naslednji postanek se bomo ustavili v Mali vasi, kjer si bomo ogledali Baragovo rojstno hišo, nato pa v Trebnjem, kjer si bomo ogledali Galerijo likovnih samorastnikov ter cerkev Marijinega vnebovzetja. Izlet bomo zaključili v Mirnski dolini – na enem najstarijših gradov na Slovenskem, po drugi svetovni vojni ruševina, ki dobiva po zaslugi dr. Marka Marina svojo nekdanjo grajsko podobo. Večer bomo zaključili v Gostilni Javornik, kjer so doma JEDI IZ KRUŠNE PEČI.

Poglejte še